zondag 15 maart 2009

sealang Thai-Engels online woordenboek


Er zijn verschillende interessante online Thai<->Engels woordenboeken. Voor deze woordenboeken heb je een internet connectie nodig.

Het meest interessante online Thai->Engels woordenboek is wat mij betreft:


Dit woordenboek is zeer uitgebreid en heeft eindeloos veel mogelijkheden.

Zoeken op een woord in Thais schrift

Je kan zoeken op Thaise woorden (in Thais schrift) door uw woord in het veld "Thai" in te vullen. Er is een online toetsenbord beschikbaar indien je geen Thai toetsenbord hebt. Dit kan je gebruiken door op het toetsenbordsymbool rechts van "Thai" te klikken.

Zoeken op een woord in fonetisch schrift (fonetisch Thai of I.P.A.)

Je kan ook zoeken op Thaise woorden in fonetisch schrift (international phonetic alphabet) door je fonetisch woord in het "IPA" veld in te vullen. Er zijn speciale knoppen op de website beschikbaar voor het typen van de speciale I.P.A. tekens of je kan hoofdletters te gebruiken ter vervanging van deze tekens. De aspirate klanken zoals ph, kh, th, ch bouw je op door de p, k, t of c te laten volgen door een hoofdletter H. De klinker เ-อ of เอิ- wordt voorgesteld door de hoofdletter A. แ - wordt voorgesteld door de hoofdletter E, อ wordt voorgesteld door de hoofdletter O, อึ of อื wordt voorgesteld door de hoofdletter U en ง wordt voorgesteld door de hoofdletter N. Lange klinkers worden voorgesteld door dezelfde klinker 2 keer te herhalen. Zo wordt อี vorgesteld door "ii" en -า wordt voorgesteld door "aa".

Het is mogelijk om te zoeken op gelijkaardig klinkende woorden door op de knoppen in het approximate matching veld te klikken. Als je je cursor beweegt over de verschillende knoppen in dit veld krijg je uitleg over hun betekenis. Je kan bijvoorbeeld de klinkerlengte negeren (V) of de medeklinkers vervangen door gelijkaardig klinkende medeklinkers (C). Bijvoorbeeld als je alle woorden wil vinden die klinken als krɔɔp, maar je wil ook woorden zien met gelijkaardig klinkende medeklinkers, vul je krɔɔp in het I.P.A. veld klik je op knop "C".

Je kan in het fonetisch schrift (I.P.A.) wildcards gebruiken. Bijvoorbeeld "." staat voor 1 willekeurige letter en ".*" staat voor een willekeurig aantal willekeurige tekens. Als je bijvoorbeeld alle woorden wil vinden die beginnen met "k" en eindigen met "p" met een lange "ii" ertussen typ je "k.*ii.*p". Meer uitleg over de andere wildcards vind je als je op het vraagteken rechts van "search" klikt.

In het I.P.A. veld mag het woord ook in Thai fonetisch schrift invullen. Je moet in dit geval wel een punt plaatsen tussen echte samengestelde medeklinkers. Bijvoorbeeld als je wil zoeken op een woord dat klinkt als กรอบ typ je ก.รอบ . Ook als je het woord in het Thais fonetisch schrift invult, werkt de approximate matching functie.

Kijken hoe een woord gebruikt wordt

Er zijn nog 2 speciale interessante knoppen op de website. Habeas Corpus toont hoe de opeenvolging van letters gebruikt worden in verschillende Thaise teksten. Maar het kan dus best zijn dat de opeenvolging van letters zich over 2 woorden uitspreidt wat deze functie minder interessant maakt.

Bijvoorbeeld กรอบ (krokant) zal bij het zoeken in de corpus ook voorbeelden opleveren met อีกรอบ (nog een ronde).

Habeas Bitext toont hoe het woord gebruikt word in verschillende zinnen en geeft ook de Engelse vertaling van deze zinnen. Deze functies is bijzonder interessant.

Omgekeerd zoeken

Je kan dit woordenboek, alhoewel het daar niet echt voor bedoeld is, gebruiken om te vertalen van het Engels naar het Thai. Je vult dan het Engels woord in in het "Text" veld. Het woordenboek gaat dan in alle Engelse verklaringen op zoek naar het woord dat je hebt opgegeven. Alle verklaringen waarin het betreffende Engelse woord wordt gevonden, worden dan getoond.

De zoekresultaten

De zoekresultaten tonen de verschillende betekenissen van het woord en voor elke betekenis hoe dit woord in andere samengestelde of afgeleide woorden wordt gebruikt. "Leading" toon de afgeleide woorden waarin het betreffende vooraan staat. "Trailing" toont afgeleide woorden waarin het betreffende woord achteraan staat. Telkens word de uitspraak van het woord getoond gebruik makend van het I.P.A.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten