dinsdag 24 februari 2009

Het begin en einde van een lettergreep

In het Thai staan er geen spaties tussen de lettergrepen en/of woorden. Het is dus moeilijk te bepalen waar een lettergreep begint of eindigt. Een uitgebreide woordenschat helpt zeker maar er zijn ook enkele vuistregels die je kunnen helpen. Voor artikel moet je de samengestelde medeklinkers kennen (zie het artikel van 20 februari 2009).

Opbouw van een lettergreep

Een Thaise lettergreep is, wat de volgorde van uitspraak betreft, als volgt opgebouwd:
M K (M2) (M3)
De delen tussen haakjes komen niet altijd voor.

M = 
een medeklinker
ofwel
een samengestelde medeklinker

K =
een klinker of tweeklank
Als je kijkt naar de volgorde van schrijven kan de klinker K rond, op, onder voor of achter "M" worden geschreven, of helemaal niet worden geschreven.

M2  =
een medeklinker
ofwel
een onechte samengestelde medeklinker
M2 komt niet voor in open lettergrepen

M3 =
een medeklinker met  ์
M3 wordt niet uitgesproken
M3 komt meestal niet voor

Vuistregels

ไ- , เ- , แ- , ใ-, โ-  worden steeds geschreven aan het begin van een lettergreep (voor "M") en duiden dus het begin van de lettergreep aan.

De echte samengestelde medeklinkers komen alleen vooraan in de lettergreep voor, nooit achteraan.

Lettergrepen die starten met ไ of ใ zijn steeds open lettergrepen, er is dus geen "M2", de lettergreep eindigt bij "M(M3)".

Het symbool ะ duidt steeds het einde van een lettergreep, na dit symbool is er dus geen "M2".

De klinkers  ำ,  เ-า, -ัว en  -ือ duiden steeds op het einde van de lettergreep, na deze klinker is er dus geen "M2"

Het symbool   ็ duidt op een gesloten lettergreep, na dit symbool is er dus steeds een "M2(M3)" waarmee de lettergreep eindigt.

De klinkers -ั en เ- ิ-  en -ว- duiden op een gesloten lettergreep, na deze klinker is er dus steeds een "M2(M3)" waarmee de lettergreep eindigt.

Het symbool   ์ (การันต์) duidt het einde van een lettergreep aan, behalve bij sommige Europese leenwoorden zoals กอล์ฟ

vrijdag 20 februari 2009

Samengestelde medeklinkers (อักษรควบ)

Een samengestelde medeklinker is een groep van medeklinkers, binnen eenzelfde lettergreep, die op mekaar volgen zonder dat er een klinker tussen zit. In het Nederlands kennen we heel wat samengestelde medeklinkers, bijvoorbeeld "str, sp, st, kl, kr, pr, rt, rp, lm, lp, ....". Sommige komen veelal voor in het begin van een lettergreep bijvoorbeeld in "sta, spil, stam, klem, prik" terwijl andere voorkomen op het einde van een lettergreep bijvoorbeeld in"werp, ewrt, kalm, welp".

In het Thai zijn er ook samengestelde medeklinkers.

Als de lettergreep begint met een samengestelde medeklinker en er staat een toonteken op, staat dat op de tweede medeklinker. Bijvoorbeeld:

กล่อง, เคลื่อน, สร้อย 

De toon van een lettergreep die begint met een samengestelde medeklinker wordt (zoals bij alle andere lettergrepen) bepaald door de eerste medeklinker van de lettergreep (ook als die niet zou worden uitgesproken ).

กล่อง : ก = midden klasse, met toonteken  ่ -> lage toon
เคลื่อน : ค = lage klasse, met toonteken  ่ -> dalende toon 
สร้อย : ส = hoge klasse, met toonteken  ้ -> dalende toon
หรือ : ห = hoge klasse, zonder toonteken, levende lettergreep -> stijgende toon 

Als er een klinker voorkomt die (geheel of gedeeltelijk) bovenop een samengestelde medeklinker wordt geschreven, wordt die klinker op de tweede medeklinker geschreven. Bijvoorbeeld:

กลับ, พริก, เกลียด, เคลื่อน
uitzondering: ศีรษะ

In het Thai zijn er 3 soorten samengestelde medeklinkers.

1. De echte samengestelde medeklinker (อักษรควบแท้)
is een opeenvolging van 2 medeklinkers waarvan elk van de meklinkers wordt uitgesproken. Dit is heel erg vergelijkbaar van de samenstelde medeklinker in het Nederlands. Maar het Thai kent er heel wat minder dan het Nederlands. En bovendien staat in het Thai een echte samengestelde medeklinker steeds aan het begin van een lettergreep.  Onderstaande tabel toon wat de echte samengestelde medeklinkers in het Thai zijn. Kennis van deze samengestelde medeklinkers is een belangrijke leeshulp. De kruisjes in de tabel stellen bestaande echte samengestelde medeklinkers voor.


x

x

x

x

x

x


x

x

x

x


x

x

x

x

x


In het fonetisch schrift zijn dit dus de volgende: khw, kw, khr, kr, phr, pr, tr, khl, kl, phl, pl.  Alle andere samengestelde medeklinkers uit het Nederlands komen niet voor in het Thai.

Voorbeelden van woorden met echte samengestelde medeklinkers:

ครับ, พระ, กว้าง, เครียด

2. De onechte samengestelde medeklinker  (อักษรควบไม่แท้)
is een opeenvolging van 2 medeklinkers terwijl er maar 1 wordt uitgesproken. Sommige onechte samengestelde medeklinkers komen voor aan het begin van een lettergreep, terwijl andere dan weer achteraan staan.

-ตร : บุตร มิตร ลิตร หลักสูตร บัตรเชิญ
wordt uitgesproken als -ด
-ตร- : เกษตรกรรม(uitgesproken กะ เสด ตระ กำ) มิตรภาพ (uitgesproken มิด ตระ ภาพ)
wordt uitgesproken -ด  + ตร-
-รถ: สามารถ
wordt uitgesproken -ด
-รถ-: ปรารถนา (uitgesproken ปราด ถะ หนา)
wordt uitgesproken -ด + ถ-
-ทร en -ทร- : สมุทร มหาสมุทร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
wordt uitgesproken -ด
ทร-:  ทราบ ทรง กระทรวง แทรกแซง แทรกซึม ทรัพย์สมบัติ ทรัพยากร เสื่อมโทรม
wordt uitgesproken als ซ-
สร-: สร้าง เสร็จ ส่งเสริม สร้อย
wordt uitgesproken als ส-
ศร-: ศีรษะ เศร้าโศก ปราศรัย เศรษฐี เศรษฐกิจ
wordt uitgesproken als ส-

3. De samenstelde medeklinker met ห en อ  (อักษรนำ) 
Deze samengestelde medeklinker staat steeds aan het begin van de lettergreep. Van deze samengestelde medeklinker wordt de eerste medeklinker (ห  of อ) niet uitgesproken, maar hij is wel bepalend voor de toon van een lettergreep. De kruisjes in de tabel stellen de bestaande samengestelde medeklinkers met ห en อ voor:

x

x

x

x

x

x

x

x

x


De functie van ห is 1 van de acht lage klasse medeklinkers "น ง ม ญ ย ร ล of ว" om te vormen naar een medeklinker van de hoge klasse om aldus de toon van de lettergreep te veranderen. ห wordt in dit geval "หอ นำ" genoemd. Bijvoorbeeld:

หลับ:  geen toonteken, dode lettergreep, hoge klasse -> lage toon
หน่อย : met toonteken  ่ , hoge klasse -> lage toon 
หลวง: geen toonteken, levende lettergreep, hoge klasse -> stijgende toon

De functie van อ is de lage klasse "ย" omvormen naar een medeklinker van de midden klasse. อ wordt in dit geval "ออ นำ" genoemd. Bijvoorbeeld:

อยาก อย่า อย่าง อยู่

Al deze lettergrepen hebben lage toon.

donderdag 19 februari 2009

De toonregels in het kortDe toon van een lettergreep bepalen lijkt vaak onoverkomelijk moeilijk. Maar dat is het niet.

In het Thai zijn er 3 klassen van medeklinkers:
Je onthoudt best de midden klasse en de hoge klasse, de lage klasse zijn al de andere.
Lage klasse: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Midden Klasse: ,,,,,,,,
Hoge klasse: ,,,,,,,,,,

In het Thai zijn er 2 soorten klinkers:
Korte klinkers: -ั, -ิ, -ุ -ึ en ฤ. Alle klinkers met ะ  of -็ erin
Lange klinkers: al de rest

In het Thai zijn er 2 soorten lettergrepen:
Dode lettergreep: eindigt op een korte klinker of een p, k of t klank
Levende lettergreep: Al de rest

In het Thai zijn er 4 toontekens:
  ่ : duidt normaal de lage toon aan
   ้: duidt normaal de dalende toon aan
  ๊ : duidt normaal de hoge toon aan
  ๋ : duidt normaal de stijgende toon aan

Hier zijn de toonregels (in slechts 9 lijnen):

De lettergreep heeft een toonteken: volg het toonteken

  uitzondering: de beginmedeklinker is lage klasse : neem de volgende toon

De lettergreep heeft geen toonteken:

De lettergreep is levend: midden toon

    uitzondering: de beginmedeklinker is hoge klasse:  stijgende toon

De lettergreep is dood: lage toon

    uitzondering: de beginmedeklinker is lage klasse.
         korte klinker: hoge toon
         lange klinker: dalende toon 

Als je op de afbeelding bovenaan klikt krijg je een tabel die de toonregels voorstelt.
(In dit artikel wordt de toon van een lettergreep die begint met hoge of midden klasse medeklinker gevolgd voor een sonorant niet uitgelegd. Zie hiervoor in het artikel van 5 maart 2009: "verborgen klinkers in het Thai".)

dinsdag 17 februari 2009

Het groene boekje van het Thai


In het Nederlands kennen we allemaal het groene boekje of de officiële woordenlijst der Nederlandse taal. Het groene boekje is geen woordenboek, maar wel gewoon een lijst van woorden. In Thailand bestaat zoiets niet en dus moet je op zoek in een woordenboek voor de correcte spelling van een woord.

Er bestaat verschillende goede Thai-Thai woordenboeken. Veelal spreken woordenboeken elkaar echter tegen en dan raad ik u de "royal institute dictionary" (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) te volgen. Dit lijvige naslagwerk is met zijn 1436 pagina's en 10 cm dikte zo'n boek wat je in je boekenkast moet zetten om mee op te scheppen. Het kost 600B. Het ISBN nummer is ISBN 974-9588-04-5. Het werd uitgegeven in 2003 (2546) maar op de kaft staat 2542 (1999). Gedurende de 4 jaar vertraging zijn nog verschillende fouten opgelost.

Dit woordenboek wordt door velen als oubollig beschouwd maar eigenlijk is het groene boekje dat ook. Algemeen wordt dit boek wel gezien als het enige en meest recente officiële woordenboek. 

Voor diegenen die geen stevige boekenkast hebben is het woordenboek is gratis online beschikbaar op de volgende link:

http://rirs3.royin.go.th/

Als de Thaise letters niet goed worden weergegeven moet je bij in je browser bij encoding voor Thai kiezen.

Je kan het woordenboek doorbladeren door op de letters te klikken. Makkelijker is dat je gewoon het woord bovenaan ingeeft. Een sterretje staat voor 1 of meer willekeurige letters.
Als je bijvoorbeeld niet meer weet hoe dat มอเตอร์ไซค์ (motorfiets) wordt geschreven maar je herinnert je wel nog dat er een ม en ซ inzat typ je gewoon ม*ซ* en je klikt op "ส่งคำค้นหา". Het derde woord wat dan zal verschijnen is de juist spelling van het woord dat je zocht.

Als je een beetje Thai kan lezen krijg je ook meteen de betekenis van het woord in het Thai uitgelegd. Daarnaast kan het woordenboek je ook nog helpen bij je uitspraak. Als je bijvoorbeeld niet meer weet hoe dat มาตรฐาน (standaard) wordt uitgesproken zoek je het gewoon op en je krijgt:
[มาดตฺระ-]
Het streepje betekent gewoon dat je de rest moet uitspreken zoals het geschreven wordt. De correcte uitspraak is dus: maad (dalende toon), tra (lage toon), thaan (stijgende toon). Heel wat Thaise mensen spreken dit woord verkeerd uit en zeggen maad(dalende toon), ta (lage toon), thaan (stijgende toon).

Meer over andere woordenboeken volgt later.

maandag 16 februari 2009

Competentietest Thaise taal

Op 29 november 2008 heeft de Thaise overheid voor de eerste maal de competentietest Thaise taal georganiseerd. Deze test is vergelijkbaar met de IELTS of TOEFL test voor het Engels. De bedoeling is dat je niveau en vaardigheid in verschillende domeinen getest wordt: luisteren, spreken, schrijven en lezen. Deze test volgt de ป.6 test op die tot in 2007 werd georganiseerd. Deze oude test testte alleen op het niveau van het 6-de studiejaar (lager onderwijs).

Ik heb deelgenomen aan de nieuwe test. De organisatie was degelijk en de test doet echt waarvoor hij gemaakt is: je niveau testen. Sommige vragen uit de test waren heel makkelijk. De moeilijkheidsgraad van de vragen liep geleidelijk op tot universitair niveau.

De test is bedoeld voor iedereen die een basiskennis Thai heeft tot en met iemand die een ver gevorderde kennis van het Thai heeft. Met basiskennis bedoel ik: je moet Thai kunnen lezen en schrijven. Vanzelfsprekend wordt er geen fonetisch schrift gebruikt. Ik denk dat de gemiddelde student zo'n 6 tot 9 maanden studie nodig heeft om niveau 3 te bereiken als hij ongeveer een 5-tal uren per dag met de taal bezig is (3 uur in school en 2 uur met huiswerk).

Er zijn 6 niveaus voor elke vaardigheid.
niveau 1 = beginners niveau
niveau 2 = lager onderwijs, eerste tot derde studiejaar
niveau 3 = lager onderwijs, vierde tot het zesde studiejaar
niveau 4 = lager middelbaar onderwijs
niveau 5 = hoger middelbaar onderwijs
niveau 6 = klaar om aan de universiteit te starten

De test kost 2000B, wat eigenlijk naar Thaise normen te duur is. Vroeger koste een vergelijkbare test (ป.6 test) maar 500B.

Er waren ongeveer 250 deelnemers. De overgrote meerderheid waren aziaten. Er waren maar een 20-tal farang (westerlingen).

De luistertest bestond uit 36 meerkeuzevragen. De vragen werden aan een normale snelheid voorgelezen, net zoals Thaise mensen spreken,  maar er werd wel geen dialect gebruikt. Je had 4 seconden per vraag om te antwoorden.

De leestest bestond uit 50 vragen. Er werd telkens een stukje tekst getoond gevold door 1 of 2 vragen over de tekst. Je kreeg 1 minuut per vraag, wat zelfs voor een Thai niet echt veel tijd zou zijn. De leestest waren ook meerkeuzevragen. De eerste 25 vragen waren redelijk gemakkelijk maar daarna werd het moelijk. De laatste vraag was bijna 1 pagina lang en ik slaagde er absoluut niet in deze moeilijke tekst in 1 minuut te begrijpen.

De schrijftest bestond uit 2 gedeeltes. In het eerste gedeelte moesten we een grafiek beschrijven gebruik makend van academische taal. Ik had me goed voorbereid op dit soort vragen en het viel dus nogal mee. We kregen 15 minuten voor deze 10  (of meer) lijnen. In het tweede gedeelte moesten we minmum 20 lijnen schrijven over het belang van "kennis" en hoe kennis je werk kan helpen verbeteren. Ik heb nog nooit over dit onderwerp nagedacht of geschreven, dus het was moelijk om een interessant verhaal te verzinnen in 35 minuten tijd. Ik heb wel een verhaal geschreven maar ik zou het niet durven omschrijven als hoogstaande literatuur.

De spreektest bestond uit een 10-minuten durend gesprek met 2 leraars. Je kreeg enkele algemene vragen en ik kreeg ook enkele vragen over Thaise festivals. Het gesprek verliep aangenaam en ik verstond alle vragen. 10% van de punten uit de luistertest stond op je voorkomen. Je moest gesloten schoenen dragen, een lange broek en een hemd. Iedereen die het waagde op zijn sandalen naar het examen te komen werd gewaarschuwd ergens rap schoenen te gaan lenen. De discipline en orde tijdens het examen en sommige leraars deden mij denken aan films als "Daens" en "de Witte".

Ik heb ongeveer 2,5 maanden op de score moeten wachten, maar hier is hij dan:
lezen: niveau 5
luisteren : niveau 5
schrijven: niveau 3
spreken: niveau 5

Al bij al was de test een positieve ervaring. Ik zag het als een manier om mijzelf te verplichten er echt voor te gaan. Ik wil iedereen bedanken die mij geholpen heeft bij het leren van de Thaise taal een in het bijzonder khroe (lerares) Jiraporn van Piammitr en Khroe Ouwa van Thaibel.

woensdag 11 februari 2009

Welkom op mijn blog

Thai leren kan je op verschillende manieren doen. Hier zou ik een overzicht willen geven van de manieren. Elke manier wordt later in meer detail besproken.

In school

De beste manier is ongetwijfeld naar Thailand komen en je hier inschrijven voor een degelijke cursus aan Chulalongkorn university. Elke module bestaat uit 100 uren, gespreid over 5 weken. Er zijn in het totaal 9 modules. Elke module kost 25000 baht. Informatie vind je op deze website:


De cursussen aan deze university zijn echter vrij duur en zijn voor sommigen te intensief. Maar gelukkig is er een alternatief. In Bangkok was er lang geleden een school die de Thaise taal onderwees, bedoeld voor missionarissen. De school heette "union". De school is dichtgegaan en leerkrachten uit deze school zijn nieuwe scholen begonnen die onderwijzen gebaseerd op de methode die bij union gebruikt werd. Ik zelf ben naar zo'n school gegaan, genoemd Piammitr. Het was een positieve ervaring. Bij Piammitr zijn er in het totaal 7 handboeken, elk handboek is 60 lesuren gespreid over 4 weken en kost ongeveer 6000 Baht.  Naast deze 7 handboeken zijn er nog handboeken over "sociale problemen", "krant lezen", "Thaise geschiedenis", "Thaise cultuur" en "Thai voor zaken". Er is ook een speciale module die je voorbereid op de niveautest Thaise taal die 1 keer per jaar door de Thaise overheid wordt georganiseerd. Het aantal studenten in de klassen was vrij beperkt zodat je veel de kans had om aan 't woord te komen. Meer over Piammitr vind je op de volgende website:


Als je niet de kans hebt om Thai in Thailand te leren kan ik je de taallessen van Thaibel in België aanraden. De lessen zijn bedoeld voor nederlandstaligen, wat voor velen een voordeel kan zijn. Als je bereid bent thuis te leren studeren, kun je ondanks het beperkte aantal lesuren toch een stevige basisThai krijgen. De handleidingen van deze cursus zijn ook goed, maar missen wel toontekens in het fonetisch schrift. Informatie vind je terug op deze website:


Via het Internet

Diegenen die absoluut niet de kans hebben om naar de les te komen, kunnen overwegen om Thai te leren via de volgende websites:


Boeken

Er zijn honderde boeken geschreven over de Thaise taal. Ik vind de volgende boeken aanraders:

Leerboeken:

Thai for beginners, Thai for intermediate learners, Thai for advanced readers (Benjamin Poomsan Becker) 
Thai, A complete course for beginners (David Smyth)

Grammatica boeken:

Thai, An essentail grammar (David Smyth)
Thai Reference Grammar (James higbie en Snea Thinsan)

Audio cursussen

De volgende audio cursussen zijn vrij goed:
Pimsleur Thai Comprehensive (30 CD versie)
Linguaphone, Thai complete course

Computer programma's

Er zijn ook computer programma's om Thai te leren maar deze zijn, volgens mij, GEEN aanraders:

Rosetta stone Thai
Thaitrainer111