zaterdag 16 mei 2009

De Thaise alfabet volgorde

Vooraleer u dit artikel leest, is het belangrijk alles wat u weet over de Thaise klinkers en medeklinkers even te vergeten. Zelfs iemand die geen letter Thai kent, kan een Thai woordenboek gebruiken.

1. Thaise woordenboeken zijn gerangschikt op symbolen.

2. In een eerste stap negeer je de volgende symbolen:

ๆ - ็ - ่ - ้ - ๊- ๋- ์

3. We beschouwen de symbolen binnen een Thais woord van links naar rechts, behalve voor:

a. เ แ โ ใ ไ: deze symbolen worden beschouwd na het symbool rechts ervan.
b. -ั -ิ - ี -ึ - ื: deze symbolen worden beschouwd na het symbool eronder.
c. -ุ -ูู : deze symbolen worden beschouwd na het symbool erboven.

4. The Thaise alphabet volgorde is:

(woord-einde) ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ
ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ะ -ั -า - ำ - ิ -ี - ึ - ื -ุ -ู เ แ โ ใ ไ

5. Een woord-einde heeft hogere prioriteit dan elk symbool en komt steeds voor een symbool.


6. Als er nog steeds ambiguiteit is, zoeken we naar het eerste verschil tussen de woorden. De volgorde van prioriteit is nu:

-ๆ -็ - ่ - ้ - ๊ - ๋ -์ (- staat voor een symbool)

Eingenlijk wordt een Thais woordenboek dus net zo gerangschikt als een Nederlands woordenboek met uitzondering van stap 2, 3 en 6.

Bijvoorbeeld: เคล้น

We negeren eerst - ้.
Nu beschouwen eerst ค , dus we openen ons woordenboek bij ค
Daarna beschouwen we เ. Dit symbool komt redelijk achteraan voor, dus zoeken we achteraan in het hoofdstuk ค naar เค.
Nu beschouwen we ล en zoeken we naar เคล.
En als laatste beschouwen we น en we vinden: เคล็น en เคล้น.เคล้น staat volgens regel 6 na เคล็น.

Bijvoorbeeld: กั้น

We negeren eersts ้.
Nu zoeken we onder het hoodstuk ก.
Nu zoeken we bij กั.
En vervolgens bij กัน.
We vinden nu: กัน กั้น en กันดาร
Woord-einden hebben hogere prioriteit dus กั้น staat voor กันดาร
Als laatste kijken we naars ้ . En volgens regel 6 staat กัน voor กั้น.

De reden waarom ik u in het begin van dit artikel gevraagd heb alles wat je weet over het Thai te vergeten is dat de leesvolgorde en de volgorde waarin de letters bij het opzoeken in een woordenboek worden bekeken, niet dezelfde is.

Bijvoorbeeld: ใคร

De leesvolgorde is: ค ร ใ

De volgorde waarin je de letters beschouwt of overloopt bij het opzoeken in een woordenboek is: ค ใ ร

Verder worden de tweeklanken en drieklanken bij het opzoeken niet als een geheel gezien, maar worden deze gewoon bekeken als afzonderlijke symbooltjes. Dus เคลื่อน bestaat uit 7 symbooltjes die in de volgende volgorde worden overlopen: ค เ ล - ื อ น

1 opmerking: